Работа во Словенија

Дозвола за работа во Словенија

Во согласност со словенечкиот закон за вработување и работа на странски граѓани кои имаат намера да најдат работа во словенечка компанија, постојат следниве можности за добивање на работна дозвола во Словенија (дозвола за работа и престој во Словенија):

 1. Добивање на работна дозвола за странски претставник (директор) без контрола на пазарот на трудот – една дозвола по компанија;
 2. Добивање на работна дозвола за странски работник под надзор на пазарот на трудот.

Без контрола на пазарот на трудот, странски бизнисмен има право да поднесе барање за работна дозвола врз основа на исполнување на еден од трите услови за активно извршување на активностите на неговата компанија:

 • инвестирање во активностите на неговата компанија во износ од 50.000 € во текот на првите 6 месеци по регистрацијата на компанијата;
 • вработување на постојан работник за период од најмалку 6 месеци;
 • реализација на приходот на компанијата во износ од најмалку 10.000 евра месечно за најмалку 6 месеци.

Под контрола на пазарот на трудот, странски работник мора да ги помине следните фази за да добие дозвола за работа и престој во Словенија:

 • да помине интервју и да добие официјална покана од работодавач во Словенија;
 • склучи договор за вработување;
 • достави пакет документи до словенечката служба за вработување;
 • добие согласност од словенечката служба за вработување и доставува документи за добивање на дозвола за работа и престој.

ВАЖНО! 2TM не бара работа и не обезбедува услуги за вработување.

Услуги 2TM:

За физички лица – Поддршка во процесот на добивање на работна дозвола во Словенија за странски државјанин

 • Провера на договори за вработување;
 • Добивање на согласност од Бирото за вработување;
 • Добивање на потребните документи за вработување во Словенија (даночен број, ЕМŠО);
 • Доставување документи за добивање на дозвола за работа и престој;
 • Регистрација во системот на задолжително осигурување.

За правни лица – Поддршка во процесот на вработување странец во словенечка компанија

 • Помош при изготвување на договори за вработување;
 • Доставување документи и добивање согласност од Службата за вработување на Словенија;
 • Добивање на потребните документи за вработен во Словенија (даночен број, ЕМŠО);
 • Помош при добивање на дозвола за работа и престој во Словенија.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање