Семејно обединување и дозвола за престој за деца

Соединување на семејството во Словенија

Обдинување на семејството е процес на стекнување статус на резидент за членови на семејството на странец со цел законско право да живеат заедно со член на семејството кој веќе има статус на жител или е државјанин на земјата.

Соединување на семејството во Словенија е достапно за странците кои живеат во земја со дозвола за престој добиена по која било основа – деловна активност, образование, вработување, спортска кариера, научна активност и други. Според обновениот Закон за странци, кој стапи на сила во 2023 година, постапката за обединување на семејството на странски државјанин во Словенија може да започне по 1 година престој во Словенија.

Децата на странците имаат право да се обединат без да се чека едногодишниот период на престој во Словенија, доколку и двајцата родители се во земјата или аплицираат за дозвола за престој во исто време.

Ова право можат да го остварат членовите на семејството на носителот на сина карта во Словенија (Blue Card EU), постојани жители, членови на семејството на словенечки државјанин, како и истражувачи, вработени во високообразовни институции и спортисти.

Кои се членовите на семејството?

 • маж и жена
 • малолетни деца 

Во посебни ситуации, обединувањето на семејството може да се направи со други членови на семејството.

Соединување на децата во Словенија

Ако дете од странец наполни 6 години во тековната календарска година, училиште додека живее во Словенија станува задолжително, како и за локалните ученици. Ова значи дека деца имаат своја основа за добивање дозвола за престој – врз основа на школување. Оваа основа им овозможува да добијат дозвола за престој без да се осврнат на периодот на престој на родителите во Словенија.

Процесот на Соединување на децата од предучилишна возраст има некои особености. Бидејќи градинката во Словенија не е задолжителна, деца пред 6-годишна возраст немаат своја основа за добивање дозвола за престој кога се запишуваат во словенечка градинка. Загарантиран начин за добивање дозвола за престој на деца од предучилишна возраст во Словенија е да се соедини со родител / родители.

Важно! Децата во Словенија имаат право на детски додатоци и субвенции. Ваквите додатоци не се само за локалните ученици и деца од предучилишна возраст, туку и на децата на странци. Висината и видот на додатоци за деца во Словенија зависат од различни фактори – семеен приход, бројот на деца во семејството, видовите образовни институции што децата ги посетуваат (или не ги посетуваат). На пример, државата може да ги компензира учениците за оброци во училиште, а за деца од предучилишна возраст, дел од трошоците за плаќање на градинките.

Консултации со стручњак

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање