Дозвола за престој за студирање на универзитет или училишта во Словенија

© www.freepik.com

Во согласност со законодавството на Република Словенија, странците кои студираат на словенечките образовни институции, практикуваат или учествуваат во долгорочни програми за размена на студенти во образовни институции на Словенија, мора да добијат дозвола за престој за студиски цели.

Добивање дозвола за престој во Словенија за студиски цели е достапно за ученици, студенти на виши школи и универзитети, дипломирани студенти на универзитети и истражувачки центри.

Лице кое има дозвола за престој врз основа на студии ги има следниве права:

 • Право на живеење во Република Словенија во текот на периодот, за кој се издава дозвола за престој.
 • Право на безвизни патувања низ Шенген зоната.
 • Предуслов за да се добие право на легална работа како студент во Словенија. Прочитајте повеќе за работата на студентите овде.
 • Право да учествува во меѓународни програми за размена, како на пример Еразмус+, како и да оди на пракса во европски компании.

Лице кое има дозвола за престој врз основа на студии ги има следниве одговорности:

 • Имателот на дозвола за престој за студии треба да ја исполни целта, за која му е издадена дозволата за престој, односно да студира. Државните органи имаат право да побараат од образовните институции информации за присуството и напредувањето на студентите. Во случај на какви било прекршувања, дозволата за престој може да се прекине пред време.
 • Да бидете привремено регистрирани на местото на живеење (оваа постапка мора да се заврши по приемот на картичката за дозвола за престој).

Каде да ги доставите документите и да добиете студентска дозвола за престој?

Постојат два начина за студентите да поднесат документи и да добијат дозвола за престој за студиски цели:

 • Доставување документи до Амбасадата на Словенија во вашата матична земја. Во овој случај, можно е да се добие картичка за дозвола за престој само во амбасадата во која сте го доставиле пакетот документи.
 • Поднесување документи и примање дозвола за престој директно во Словенија. Оваа опција е достапна за студентите и за учениците во училиштата. Во меѓувреме, студентите можат да влезат во Словенија за 90 дневен престој со своите пасоши, без да добијат дозвола за престој.

Добивање дозвола за престој на ученици

Малолетни деца на странец кои легално живеат во Словенија имаат право на бесплатно образование во основно училиште. Ученик може да добие дозвола за престој во Република Словенија заради студирање. Основните училишта припаѓаат на одредени области (населби), така што треба да изберете образовна институција за вашето дете во согласност со вашиот град и област на регистрација. Сите ученици во Словенија, добиваат право на субвенционирана храна и транспорт, како и можност за намалени цени на учебниците во училиштата.

Виза за посета на курсеви за образование во Словенија

Учесниците на курсеви за образование кои траат помалку од 12 месеци не можат да добијат дозвола за престој во Словенија.

Доколку курсот за образование трае од 3 до 12 месеци, лицето треба да се пријави за Д виза.

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање