Boravišna dozvola na osnovu studija u Sloveniji

© www.freepik.com

Po zakonu Republike Slovenije, stranci koji studiraju na slovenačkim obrazovanim institucijama, koji su na praksi ili učestvuju u dugoročnim programima međunarodne razmene studenata, morajo imati boravišnu dozvolu.

Osobe sa statusom studenta imaju sledeća prava:

Nosilac dozvole za boravak “Student” ima sledeće odgovornosti:

 • Nosilac ‘studentske’ boravišne dozvole mora ispuniti svrhu za koju je izdata boravišna dozvola, odnosno studirati. Državni organi imaju pravo da traže od obrazovnih institucija informacije o pohađanju i napretku učenika. U slučaju bilo kakvih povreda, boravišna dozvola se može ukinuti.
 • Biti privremeno registrovan u mestu prebivališta (ovaj postupak se mora dovršiti po prijemu iskaznice boravka).

Dobijanje boravišne dozvole u Sloveniji za potrebe studiranja dostupno je učenicima osnovnih škola, studentima univerziteta, postdiplomskim studentima univerziteta i istraživačkih centara.

Dobijanje boravišne dozvole za učenike osnovnih škola

Maloletna deca stranca koja legalno borave u Sloveniji imaju pravo na besplatno obrazovanje u osnovnoj školi ili gimnaziji. Učenik može dobiti dozvolu boravka u Republici Sloveniji radi studija. Škole i gimnazije pripadaju određenim kvartovima, tako da za svoje dete morate odabrati obrazovnu ustanovu u skladu sa vašim mestom boravka.

  Zakažite
  konsultacije

  Pošaljite svoje pitanje i zakažite konsultacije.
  Naši savetnici če vam se javiti u najkrače vreme.

  Postavite nam pitanje