Boravišna dozvola u Sloveniji

Cena usluga

Više
Biznis imigracija
Registracija preduzeća
Pomoći ćemo vam da registrujete pravno lice, unesete odobreni kapital i učinimo sve što je potrebno da pokrenete svoju kompaniju u Sloveniji. Ako bude potrebno, razgovaraćemo o tome kako naknadno dobiti boravišnu dozvolu na osnovu vašeg poslovanja.
1500 €
Prva boravišna dozvola na osnovu biznisa
Pomoći ćemo vam da odaberete prave uslove za delatnost vašeg poslovanja, koji će vam omogućiti da dobijete boravišnu dozvolu u Sloveniji. Pregledaćemo rokove i dokumente koji potvrđuju usklađenost sa uslovima delatnosti, pratićemo podnošenje dokumenata za boravišnu dozvolu i kontrolisati razmatranje slučaja u administrativnoj jedinici Slovenije.
1000 €
Prva radna boravišna dozvola
Pomoć sa zaposlenjem u sopstvenoj ili stranoj kompaniji u Sloveniji. Naše usluge obuhvataju dobijanje saglasnosti za zapošljavanje stranca preko Slovenačkog zavod za zapošljavanje, pomoć u izradi/ proverbi vašeg ugovora o radu, pripremu i podnošenje dokumenata za prvu boravišnu dozvolu, praćenje slučaja u administrativnoj jedinici Slovenije.
1000 €
Blue card – Plava karta
Zaposlenje u slovenačkom preduzeću u skladu sa Direktivom EU 2009/50. Usluge obuhvataju nostrifikaciju vaše diplome, pripremu/proverbu vašeg ugovora o radu, dobijanje saglasnosti za zapošljavanje stranca preko Slovenačkog zavod za zapošljavanje, pripremu i podnošenje dokumenata za prvu boravišnu dozvolu, praćenje slučaja u administrativnoj jedinici Slovenije.
1300 €
Spajanje porodice nosioca Plave karte
Rano spajanje članova porodice nosioca Plave karte.
250 € / osobu
Cene za pojedinačne usluge
Zaposlenje + boravišna dozvola
Pomoći ćemo na svim neophodnim koracima prilikom dobijanja boravišne dozvole na osnovu ugovora o radu. Od vas se traži da dostavite kontakte kompanije koja će vas zaposliti. Usluge obuhvataju dobijanje saglasnosti za zapošljavanje stranca preko Slovenačkog zavod za zapošljavanje, pripremu i podnošenje dokumenata za prvu boravišnu dozvolu, pripremu/proverbu vašeg ugovora o radu, priprema i podnošenje dokumenata za dobijanje boravišne dozvole, praćenje slučaja u administrativnoj jedinici Slovenije.
1000 €
Upis u školu + boravišna dozvola
Usluga za decu od najmanje 5 godina. Uključuje: upis u osnovnu školu u Sloveniji prema uzrastu, praćenje postupka za dobijanje boravišne dozvole na osnovu upisa u školu.
460 € / dete
Upis na fakultet, višu školu, gimnaziju + boravišna dozvola
Usluga za decu, koja su završila osnovno obrazovanje ili najmanje 9 razreda škole u svojoj zemlji. Paket uključuje izbor srednje škole ili gimnazije, više škole ili fakulteta, kao i izbor studijskog programa prema uzrastu i trenutnom nivou obrazovanja. Na linku pogledajte pakete usluga, koji uključuju i sređivanje boravišne dozvola na osnovu studija.
Spajanje porodice
Dolazi u obzir za supružnika stranca i maloletnu decu slovenačkog državljanina ili strance koji borave u Sloveniji duže od 2 godine. Pomoći ćemo vam da utvrdite da li je rano spajanje moguće za vas ako živite u Sloveniji manje od 2 godine. Takođe ćemo proceniti šanse i pomoći spojiti roditelje, ukoliko se za to steknu uslovi.
500 € / osobu
Boravišna dozvola na osnovu sporta
Usluga je pogodna za sportiste i trenere koji planiraju da nastave svoju karijeru u Sloveniji.
Boravišna dozvola na osnovu vlasništva nekeretnine ili na posebnim osnovama
Usluga za građane EU, kao i za građane zemalja uključenih u OECD i EFTA sporazume.
2500 €
Dodatne usluge
Prva boravišna dozvola na osnovu studija (sa samostalnim upisivanjem)
400 €
Produženje boravišne dozvole*
500 €
*Produženje boravišne dozvole za studente 2TM
200 €
Registracija preduzeća
500 €
Preregistracija / likvidacija preduzeća
650 €
Nesudski prevod na slovenački jezik
25 € na stranicu
Sudski prevod na slovenački jezik
Po fakturi prevodioca
Priprema i dostavljanje dokumenata za stalni boravak (uz prethodnu proveru ispunjavanja uslova)
500 €
Priprema dokumenata za produženje boravišne dozvole u slučaju promene osnova (za studente koji se zaposle)
500 €
Potražnja mentora za upis na doktorske studije
700 €
Nostrifikacija diplome (naprimer, za buduće zaposlenje)
*potrebno je prethodno odobrenje specijalizacije!
500 €
Pratnja u državne institucije sa prevođenjem
50 €/sat
Dobijanje poreskog broja pojedinca ili dobijanje duplikata u slučaju gubitka originalnog
50 €
Otvaranje ličnog bankovnog računa za one koji već imaju boravišnu dozvolu u Sloveniji
100 €
Podnošenje zahteva za dobijanje dečijeg dodatka u Sloveniji
100 €
Pomoć pri upisu u vrtić
200 €
Registracija u studentskom servisu
50 €
Pomoć pri dobijanju putne karte u Ljubljani
50 €
Pronalaženje smeštaja – usluga samo
u dogovoru sa glavnom kancelarijom 2TM
Jednomesečna kirija odabrane nekretnine
Pronalaženje sobe u studentskom domu
150 €
Prijava na prijemni ispit (nije uključeno u paketima za upisivanje)
60 €

Prijavite se na
besplatne konsultacije

Popunite formular. Naši menadžeri će vam se javiti u najskorije vreme.

    Besplatne konsultacije