Boravišna dozvola
u Evropi

Residence permit in the European Union

Boravišna dozvola u Evropskoj uniji za vas i vašu porodicu

Poslovna imigracija je proces legalnog preseljenja u Evropu u svrhu razvoja poslovanja i jedan od najčešćih načina za dobijanje boravišne dozvole u ​​Evropi. U Sloveniji to uključuje registraciju pravnog lica, ulaganje ili druge aktivne delatnosti, dobijanje boravišne dozvole u ​​Sloveniji, koja je istovremeno i radna dozvola u vašem preduzeću. Privrednik koji je dobio boravišnu dozvolu na osnovu svog poslovanja ima pravo na kasnije spajanje porodice, na lokalne beneficije i privilegije, na zahtev za stalni boravak, a potom i državljanstvo. On ima skoro sve beneficije evropskog rezidenta. 2TM ima iskustvo u poslovnoj imigraciji od 2015. godine i pruža punu podršku.

Boravišna dozvola vama i vašoj porodici daje pravo da:

Živite u Evropskoj uniji

Slobodno se krečete po zemljama Šengena

Primite kvalitetnu medicinsku pomoć i usluge za celu porodicu prema programu obaveznog osiguranja

Nakon 5 godina boravka dobijete stalni boravak, a nakon 10 godina – državljanstvo

Imate socijalnu podršku od države

Steknete prestižno obrazovanje u zemljama EU

Cena usluga

Biznis imigracija

Registracija preduzeća

Pomoći ćemo vam da registrujete pravno lice, unesete odobreni kapital i učinimo sve što je potrebno da pokrenete svoju kompaniju u Sloveniji. Ako bude potrebno, razgovaraćemo o tome kako naknadno dobiti boravišnu dozvolu na osnovu vašeg poslovanja.
1500 €
Prva boravišna dozvola na osnovu biznisa

Pomoći ćemo vam da odaberete prave uslove za delatnost vašeg poslovanja, koji će vam omogućiti da dobijete boravišnu dozvolu u Sloveniji. Pregledaćemo rokove i dokumente koji potvrđuju usklađenost sa uslovima delatnosti, pratićemo podnošenje dokumenata za boravišnu dozvolu i kontrolisati razmatranje slučaja u administrativnoj jedinici Slovenije.
1000 €
Prva radna boravišna dozvola

Pomoć sa zaposlenjem u sopstvenoj ili stranoj kompaniji u Sloveniji. Naše usluge obuhvataju dobijanje saglasnosti za zapošljavanje stranca preko Slovenačkog zavod za zapošljavanje, pomoć u izradi/ proverbi vašeg ugovora o radu, pripremu i podnošenje dokumenata za prvu boravišnu dozvolu, praćenje slučaja u administrativnoj jedinici Slovenije.
1000 €
Blue card – Plava karta

Zaposlenje u slovenačkom preduzeću u skladu sa Direktivom EU 2009/50. Usluge obuhvataju nostrifikaciju vaše diplome, pripremu/proverbu vašeg ugovora o radu, dobijanje saglasnosti za zapošljavanje stranca preko Slovenačkog zavod za zapošljavanje, pripremu i podnošenje dokumenata za prvu boravišnu dozvolu, praćenje slučaja u administrativnoj jedinici Slovenije.
1300 €
Spajanje porodice nosioca Plave karte

Rano spajanje članova porodice nosioca Plave karte.
250 € / osobu

Cene za pojedinačne usluge

Zaposlenje + boravišna dozvola

Pomoći ćemo na svim neophodnim koracima prilikom dobijanja boravišne dozvole na osnovu ugovora o radu. Od vas se traži da dostavite kontakte kompanije koja će vas zaposliti. Usluge obuhvataju dobijanje saglasnosti za zapošljavanje stranca preko Slovenačkog zavod za zapošljavanje, pripremu i podnošenje dokumenata za prvu boravišnu dozvolu, pripremu/proverbu vašeg ugovora o radu, priprema i podnošenje dokumenata za dobijanje boravišne dozvole, praćenje slučaja u administrativnoj jedinici Slovenije.
1000 €
Upis u školu  +  boravišna dozvola

Usluga za decu od najmanje 5 godina. Uključuje: upis u osnovnu školu u Sloveniji prema uzrastu, praćenje postupka za dobijanje boravišne dozvole na osnovu upisa u školu.
460 € / dete
Upis na fakultet, višu školu, gimnaziju + boravišna dozvola

Usluga za decu, koja su završila osnovno obrazovanje ili najmanje 9 razreda škole u svojoj zemlji. Paket uključuje izbor srednje škole ili gimnazije, više škole ili fakulteta, kao i izbor studijskog programa prema uzrastu i trenutno m nivou obrazovanja. Na linku pogledajte pakete usluga, koji uključuju i sređivanje boravišne dozvola na osnovu studija.
Paketi usluga
Spajanje porodice

Dolazi u obzir za supružnika stranca i maloletnu decu slovenačkog državljanina ili strance koji borave u Sloveniji duže od 2 godine. Pomoći ćemo vam da utvrdite da li je rano spajanje moguće za vas ako živite u Sloveniji manje od 2 godine. Takođe  ćemo proceniti šanse i pomoći spojiti roditelje, ukoliko se za to steknu uslovi.
500 € / osobu
Boravišna dozvola na osnovu sporta

Usluga je pogodna za sportiste i trenere koji planiraju da nastave svoju karijeru u Sloveniji.
Prijava na konsultacije
Boravišna dozvola na osnovu vlasništva nekeretnine ili na posebnim osnovama 

Usluga za građane EU, kao i za građane zemalja uključenih u OECD i EFTA sporazume.
2500 €

Dodatne usluge

Prva boravišna dozvola na osnovu studija (sa samostalnim upisivanjem)400 €
Produženje boravišne dozvole*500 €
*Produženje boravišne dozvole za studente 2TM200 €
Registracija preduzeća500 €
Nesudski prevod na slovenački jezik25 € na stranicu
Sudski prevod na slovenački jezikPo fakturi prevodioca
Priprema i dostavljanje dokumenata za stalni boravak (uz prethodnu proveru ispunjavanja uslova)500 €
Priprema dokumenata za produženje boravišne dozvole u slučaju promene osnova (za studente koji se zaposle)500 €
Potražnja mentora za upis na doktorske studije700 €
Nostrifikacija diplome (naprimer, za buduće zaposlenje)
*potrebno je prethodno odobrenje specijalizacije!
500 €
Pratnja u državne institucije sa prevođenjem 50 €/sat
Dobijanje poreskog broja pojedinca ili dobijanje duplikata u slučaju gubitka originalnog50 €
Otvaranje ličnog bankovnog računa za one koji već imaju boravišnu dozvolu u Sloveniji100 € 
Onlajn prevod ruski/ slovenački (naprimer za intervju za upis na fakultet)50 € / час
Podnošenje zahteva za dobijanje dečijeg dodatka u Sloveniji100 €
Pomoć pri upisu u vrtić200 €
Registracija u studentskom servisu50 €
Pomoć pri dobijanju lične putne karte u Ljubljani50 €
Pronalaženje smeštaja – usluga samo u dogovoru sa glavnom kancelarijom 2TMJednomesečna kirija odabrane nekretnine
Pronalaženje sobe u studentskom domu150 €
Prijava na prijemni ispit (nije uključeno u paketima za upisivanje)60 €

Selidba u Evropsku uniju ima mnoge prednosti:

 • Brza registracija preduzeća, koja u proseku traje 5 radnih dana
 • Visok kvalitet života
 • Bezbedna zemlja s niskim stepenom kriminala
 • Besplatno obrazovanje i pristojna budućnost za vašu decu
 • Razvijen sistem socijalnog osiguranja
 • Povoljna klima
 • Lako prilagođavanje
 • Razvijena i moćna privreda

Trajanje dobijanja boravišne dozvole i period važenja

Dozvola za privremeni boravak mora se obnavljati nekoliko puta u roku od 5 godina. Nakon 5 godina života u Evropskoj uniji, ako ste redovno plaćali porez i niste kršili zakon, imate pravo da se prijavite za stalni boravak. Sa statusom stalnog boravka imate ista prava kao i državljani zemlje, osim mogućnosti glasanja i kupovine nekretnine. Nakon još 5 godina imate pravo da se prijavite za državljanstvo.

  Zakažite
  konsultacije

  Pošaljite svoje pitanje i zakažite konsultacije.
  Naši savetnici če vam se javiti u najkrače vreme.

  Postavite nam pitanje