Rad u Sloveniji

Dozvola za rad u Sloveniji

U skladu sa slovenačkim Zakonom o zapošljavanju i radu stranih državljana koji nameravaju da nađu posao u slovenačkoj kompaniji, postoje sledeće mogućnosti za dobijanje radne dozvole u Sloveniji (objedinjena radna i boravišna dozvola u Sloveniji):

 1. Dobijanje radne dozvole za stranog predstavnika (direktora) bez kontrole tržišta rada – jedna dozvola po preduzeću;
 2. Dobijanje radne dozvole za stranog radnika pod nadzorom tržišta rada.

Bez kontrole tržišta rada, strani privrednik ima pravo da se prijavi za radnu dozvolu na osnovu ispunjavanja jednog od tri uslova za aktivno obavljanje poslova svoje kompanije:

 • investirajući u aktivnosti svog preduzeća u iznosu od 50.000 € tokom prvih 6 meseci nakon registracije preduzeća;
 • Zapošljavanje stalno zaposlenog na period od najmanje 6 meseci;
 • ostvarenje prihoda kompanije u iznosu od najmanje 10.000 evra mesečno tokom najmanje 6 meseci.

Pod kontrolom tržišta rada, strani kandidat mora proći sledeće faze da bi dobio radnu i boravišnu dozvolu u Sloveniji:

 • proći intervju i dobiti zvanični poziv od poslodavca u Sloveniji;
 • zaključiti ugovor o radu;
 • predati paket dokumenata slovenačkoj službi za zapošljavanje;
 • pribaviti saglasnost slovenačke službe za zapošljavanje i dostaviti dokumente za dobijanje radne i boravišne dozvole.

VAŽNO! 2TM se ne bavi traženjem posla u Sloveniji i ne pruža usluge zapošljavanja.

Usluge 2TM:

Za fizička lica – Podrška pri postupku dobijanja radne dozvole u Sloveniji za stranog državljanina

 • Provera ugovora o radu;
 • Pribavljanje saglasnosti Zavoda za zapošljavanje;
 • Pribavljanje potrebnih dokumenata za zaposlenje u Sloveniji (poreski broj, EMŠO);
 • Podnošenje dokumenata za dobijanje radne i boravišne dozvole;
 • Prijavljivanje u sistem obaveznog osiguranja.

Za pravna lica – Podrška pri postupku zapošljavanja stranca u slovenačkoj kompaniji

 • Pomoć pri sastavljanju ugovora o radu;
 • Podnošenje dokumenata i dobijanje saglasnosti od Zavoda za zapošljavanje Slovenije;
 • Pribavljanje potrebnih dokumenata za zaposlenog u Sloveniji (poreski broj, EMŠO);
 • Pomoć pri dobijanju radne i boravišne dozvole u Sloveniji.

  Zakažite
  konsultacije

  Pošaljite svoje pitanje i zakažite konsultacije.
  Naši savetnici če vam se javiti u najkrače vreme.

  Postavite nam pitanje