Регистрација на компанија

© www.freepik.com

Регистрацијата на компанијата во Словенија е една од можностите странците да добијат дозвола за престој.

Ако одлучите да се преселите во Словенија и да отворите сопствен бизнис или да купите недвижен имот, пред сè ќе треба да регистрирате правно лице. Оваа постапка трае во просек до две недели и од 2020 година повеќе не бара задолжителна посета на Словенија и може да се спроведува од далечина.

Зa странски основачи, вообичаена практика е да се отвори Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) – компанија со ограничена одговорност.

Фази на регистрација на компанија во Словенија:

1. Добивање документи за сите основачи

 • Словенечки даночен број (davčna številka)
 • Личен идентификациски број (EMŠO)
 • Потврда за неказнивост во Словенија

2. Избор на главни и дополнителни активности на компанијата во согласност со класификаторот

3. Регистрација на компанијата кај државните органи

Ние ќе ви помогне да ги пополните и потпишете сите потребни документи, да ги извршите сите постапки и да го следите приемот на одлуката за регистрација.
Регистрацијата на компанија во Словенија конечно ќе заврши во рок од 7 работни дена по приемот на одлуката за регистрација.

4. Отворање банкарска сметка и депонирање на одобрениот капитал

Акционерски капитал за d.o.o. е 7,500 евра.

5. Добивање на одлука за регистрација на компанијата

6. Активирање на сметка на компанија во словенечка банка

2ТМ ќе ги подготви сите потребни документи за вас. Со регистрација на далечина, репрезентативните функции во сите државни тела на Словенија ќе преземеме ние и ќе ве известиме за напредокот на регистрацијата и моменталниот статус. Кога регистрирате компанија во Словенија и отворате банкарска сметка, нашиот вработен ќе оди со вас и ќе ги реши сите потребни проблеми.

2TM услуги за регистрација на правно лице во Словенија:

 • Добивање документи;
 • Проверка на името на компанијата, помош при избор на кодови за класификација на активностите на компанијата;
 • Обезбедување список на документи и проверка на готовиот пакет документи на основачот;
 • Придружба до банка за отворање сметка;
 • Производство на печат на компанија;
 • Добивање на судска одлука и извод од државниот регистар;
 • Спроведување на потребните процедури за пререгистрација на компанијата;
 • Регистрација на вработување на директор на компанијата;
 • Правна адреса и виртуелна канцеларија во Љубљана за вашата компанија за период од 3 месеци.

Oдделно се плаќа:

 • државни такси;
 • Нотарски услуги (доколку е потребно);
 • судски превод;
 • Трошоците за отворање банкарска сметка и плаќање на потребните такси во согласност со банкарската стапка.

Дополнителни услуги:

 • Услуги за обединување на семејството
 • Продолжување на дозволата за престој за основачот и членовите на семејството
 • Сметководствена поддршка на компанијата (+ подготовка и доставување на годишни извештаи)
 • Правна адреса и виртуелна канцеларија за компанијата
 • Упис на деца на училиште во Словенија
 •  Регистрација во местото на живеење во Словенија
 • Помош при регистрација во системот на задолжително здравствено осигурување

  Закажете
  консултација

  Поставете ни прашање и закажете консултација.
  Нашите експерти ќе ви одговорат што е можно поскоро.

  Поставете ни прашање